ברוכים הבאים

לאגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל

האגודה לגרפולוגיה מדעית מציגה את המתודה הגרפולוגית,

בהתבסס על תיאוריות חלופיות העומדות במבחן הביקורת.

דבר זה מאפשר את המשך צמיחתה של הגרפולוגיה

ככלי פסיכו-דיאגנוסטי, כמלכת המבחנים האישיותיים.

ברוכים הבאים

לאגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל

האגודה לגרפולוגיה מדעית מציגה את המתודה הגרפולוגית,

בהתבסס על תיאוריות חלופיות העומדות במבחן הביקורת.

דבר זה מאפשר את המשך צמיחתה של הגרפולוגיה

ככלי פסיכו-דיאגנוסטי, כמלכת המבחנים האישיותיים.

ברוכים הבאים

לאגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל

האגודה לגרפולוגיה מדעית מציגה את המתודה הגרפולוגית,

בהתבסס על תיאוריות חלופיות העומדות במבחן הביקורת.

דבר זה מאפשר את המשך צמיחתה של הגרפולוגיה

ככלי פסיכו-דיאגנוסטי, כמלכת המבחנים האישיותיים.

ברוכים הבאים

לאגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל

האגודה לגרפולוגיה מדעית מציגה את המתודה הגרפולוגית,

בהתבסס על תיאוריות חלופיות העומדות במבחן הביקורת.

דבר זה מאפשר את המשך צמיחתה של הגרפולוגיה

ככלי פסיכו-דיאגנוסטי, כמלכת המבחנים האישיותיים.

ברוכים הבאים

לאגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל

האגודה לגרפולוגיה מדעית מציגה את המתודה הגרפולוגית,

בהתבסס על תיאוריות חלופיות העומדות במבחן הביקורת.

דבר זה מאפשר את המשך צמיחתה של הגרפולוגיה

ככלי פסיכו-דיאגנוסטי, כמלכת המבחנים האישיותיים.

לחדשות ואירועים

למאמרים