הצגת תיאוריה חדשה על אודות הקשר בין גרפולוגיה לפסיכיאטריה

השיטה הגרפולוגית מובילה למסקנות תיאורטיות חדשות בנוגע למחלות הנפש

בהרצאה זאת אציג תיאוריה חדשה על אודות אבחון מחלות נפש באמצעות הגרפולוגיה. השיטה האבחונית הגרפולוגית הובילה אותי למסקנות תיאורטיות חדשות בהקשר לקלסיפיקציה הפסיכיאטרית המקובלת. מסקנות אלו מועלות בימים אלו בספר חדש שאני כותב המכונה: "הלוגיקה של השיגעון-הקלסיפיקציה הפסיכיאטרית החדשה" (הספר בתהליך כתיבה). את התיאוריה האבחונית והקלסיפיקטיבית של מחלות הנפש על פי האבחון הגרפולוגי אציג בהרצאה זאת.

הפרעות אישיות, נוירוזות ופסיכוזות

מחלות הנפש מחולקות לשלוש קבוצות בסיסיות: הפרעות אישיות, נוירוזות ופסיכוזות. הפרעות האישיות הן כדלהלן: סכיזואידית, נרקיסיסטית, גבולית, פרנואידית, כפייתית, היסטריונית, הימנעותית-חרדתית, ציקלותימית וסיעודית. הנוירוזות הן כדלהלן: חרדה, פוביה, כפייתיות, היסטריה, דיכאון, היפוכונדריה, נוירו-אסתניה. הפסיכוזות הן כדלהלן: פסיכוזה, סכיזופרניה פרנואידית, סכיזופרניה קטטונית, סכיזופרניה לא מאורגנת, סכיזופרניה פשוטה, מאניה-דפרסיה ודפרסיה מז'ורית. מעבר לקבוצות הללו, הקלסיפיקציה הפסיכיאטרית מתאפיינת גם בהפרעות נוספות כגון: הפרעות אכילה, הפרעות מין, פסיכופתיה וכו'.

צירופים ותרכובות של הפרעות אישיות מיילדות נוירוזות ופסיכוזות

המתודה הגרפולוגית החדשה אותה אציג בהרצאה, מביאה למסקנות אבחוניות חדשות שאינן קיימות בגוף הידע הפסיכיאטרי המקובל. טענתי הינה "שאבני היסוד" של הפרעות הנפש הן הפרעות האישיות. צירופים ותרכובות של אותן הפרעות האישיות מיילדים באדם מצבים נוירוטיים ופסיכוטיים בו-זמנית בעוצמות שונות.

שפיות ושיגעון דרים יחד בכל אחד מאיתנו

שפיות ושיגעון דרים יחד. המערך הנפשי של כל אחד מאיתנו מתאפיין בו-זמנית באינטגרציה ודס-אינטגרציה של תפקודי הנפש. כל אחד מאיתנו מכיל באישיותו איים תפקודיים נורמטיביים, נוירוטיים ופסיכוטיים. הגשטאלט האישיותי מחולל אינטגרציה ושקלול של שלושת המרכיבים הללו ומכריע על מצב שיווי המשקל הנפשי של האדם.

רצף ותיחום של מחלות הנפש

השאלה הנשאלת מהו הרצף והתיחום בין הפרעות האישיות, הנוירוזות והפסיכוזות. יש שלוש אסכולות שונות. אסכולה אחת גורסת שבין שלושת הקבוצות הללו יש תיחום איכותי. אסכולה שנייה גורסת שהמעבר בין שלושת המצבים הללו הוא רק כמותי. אסכולה שלישית גורסת שהפרעות האישיות, הנוירוזות הפסיכוזות קיימות בו-זמנית בכל אחד מאיתנו במינונים שונים. על מנת לדון בסוגיה זאת, אנו נדרשים להבין כיצד תפקודי הנפש מתארגנים וכיצד הם משתבשים ויוצרים תחלואות נפשיות.

דיפרנציאציה ואינטגרציה של תפקודי הנפש

תפקודי נפש האדם מתאפיינים בשתי מגמות נוגדות אך גם משלימות. מצד אחד, כל תפקוד נפשי לוחץ למימוש מקסימלי של הפוטנציאל שלו. זה מתאפיין במושג "דיפרנציאציה תפקודית". מצד שני, כל התפקודים הנפשיים אמורים לתפקד בתאום ובקואורדינציה בינם לבין עצמם. זה מתאפיין במושג "אינטגרציה תפקודית". ככל שהאינטגרציה התפקודית דומיננטית, היא מעכבת דיפרנציאציה; ולהפך, ככל שהדיפרנציאציה דומיננטית, היא משבשת בעד האינטגרציה. טיפוסי א-ט (על פי אודם) מייצגים תשע הפרעות אישיות. תשע הפרעות אישיות אלו מתאפיינות בצורות שונות של יחסי אינטגרציה מול דיפרנציאציה. אם הדיפרנציאציה התפקודית קיצונית, היא גוררת לכאוס נפשי (פסיכוזה). לעומת זאת, אם האינטגרציה התפקודית קיצונית, היא גוררת לקיבעון נפשי (כפייתיות, פרנויה-ורה וכו'). בין שני הקצוות, בין הסדר הטוטאלי לכאוס הטוטאלי, יש דרגות שונות של מחלות נפש.

הקשר בין הפרעות האישיות לבין טיפוסי א-ט של ישראל אודם

  • בהרצאה זאת אציג את הקשר בין תשע הפרעות אישיות לתשע הטיפוסים שהציג ישראל אודם בתורת הפוטנציות שלו (טיפוסי א-ט) – מצורפת טבלה בהמשך.
  • לאחר מכן אציג צירופים ותרכובות של תשעת הטיפוסים הללו (א-ט), כדי להראות כיצד התרכובות הללו מיילדות מצבים נפשיים של נוירוזות ופסיכוזות בו-זמנית, בעוצמות שונות, בכל אדם ואדם.
  • בהרצאה אציג את השיטה הגרפולוגית כיצד מומלץ לבצע את האינטגרציה הכוללת של האישיות, אשר מאפשרת לשקלל את "הפסיפס הנפשי" הנורמלי, הנוירוטי והפסיכוטי, המרכיב את אישיות האדם. השיטה הגרפולוגית מבוססת על המשולש האבחוני של אבחון סימני כתב יד, אבחון טיפוסי כתב יד ואבחון פסיכו-דינמי של כתב היד. שלושת נקודות המבט הללו יחדיו, מאפשרים את האבחון המדויק בהבנת האינטגרציה הנפשית של האדם.

 טבלה המציגה את הקשר בין הפרעות אישיות לבין טיפוסי א-ט של ישראל אודם

מס. טיפוסי א-ט הפרעות אישיות
1. טיפוס א': הטיפוס הנירפה הפרעת אישיות סיעודית
2. טיפוס ב': הטיפוס האינטגרטיבי הפרעת אישיות פרנואידית
3. טיפוס ג': הטיפוס האימפולסיבי הפרעת אישיות ציקלותימית
4. טיפוס ד': הטיפוס הרציונלי הפרעת אישיות הימנעותית-חרדתית
5. טיפוס ה': הטיפוס האוטיסטי הפרעת אישיות סכיזואידית
6. טיפוס ו': הטיפוס הנרקיסיסטי הפרעת אישיות נרקיסיסטית
7. טיפוס ז': הטיפוס הרפורמטורי הפרעת אישיות כפייתית
8. טיפוס ח': הטיפוס האיובי-זאבי הפרעת אישיות גבולית
9. טיפוס ט': הטיפוס האנרכי-יצרי הפרעת אישיות היסטריונית