בשבח הטבלאות הגרפולוגיות – מאמר מס' 3:

ישנם גרפולוגים הנצמדים באופן תלותי לטבלאות גרפולוגיות בתהליך העבודה האבחונית שלהם. הם מנסים לפענח כל סימן כתיבתי בנפרד ולתת פירוש פיסיכולוגי סטטי ולא דינמי על בסיס אותן טבלאות. לעומתם, ישנם גרפולוגים שדוחים ואף סולדים משימוש בטבלאות גרפולוגיות בטענה שהן לא אפקטיביות ואף שגויות באופן מהותי. שכן, הם חושבים באופן פסיכו-דינמי ואילו הטבלאות נותנות פירוש סטטי על אודות נפש האדם. לטענתי, אלו שדוחים את השימוש בטבלאות הגרפולוגיות שוגים ו"כורתים את הענף שהם יושבים עליו". הבה נסביר.

תיאור התנהגות אנושית מבעד לפענוח הגרפולוגי, מבוסס על "תיאור סיפורי" על אודות האדם הכותב. התיאור הסיפורי משרטט את תווי אישיותו של האדם מהיבטים פסיכולוגיים שונים: רגשיים, חשיבתיים, תקשורתיים, יצריים וכו'. התיאור הסיפורי מורכב ממילים ומושגים. המילים והמושגים מייצגים תכונות פסיכולוגיות. בסופו של דבר כל תיאור סיפורי מן ההיבט הפסיכולוגי מורכב מערב-רב של תכונות. לכן, בסופו של דבר הגרפולוג נדרש לבנות את הסיפור הפסיכולוגי על פיו הוא מתאר את האדם הכותב, על בסיס ערב-רב של תכונות אטומיסטיות, שמקבלות לאחר מכן שיזור פסיכו-דינמי.

הטבלאות הגרפולוגיות מן האסכולה הגרמנית אינן מוכרות לי מכיוון שאינני דובר גרמנית. לעומת זאת, זכיתי ואף זכינו להיחשף לטבלאות העשירות בתוכן שהציג ישראל אודם ספרו "האדם וכתב ידו". מאמץ אינטלקטואלי מרוכז ויצירתי הושקע בבניית הטבלאות והצגת הקשר (הקורלציה) בין סימן כתיבתי מסוים לבין פרשנות פסיכולוגית. הסימן הכתיבתי מקבל פענוח פסיכולוגי אצל אודם על בסיס ראייה הוליסטית מרובעת- רמת האישיות: גבוה או נמוך ובמקביל טמפו הכתיבה: מהיר מול איטי. כלומר, כל סימן כתיבתי מקבל פענוח דיפרנציאלי לפי ארבע אופציות.

ישראל אודם התבסס על תפיסת הפענוח של הגרפולוג הגרמני לודוויג קלאגס אשר פענח כל סימן כתיבתי לפי שני קריטריונים אותם הוא כינה "דו-ערכיות". לדוגמא, כתב מהיר יכול לנבוע מחוסר בקרה (היבט שלילי) אשר מפוענח פסיכולוגית כאימפולסיביות ותגובות היסטריות, או לסירוגין כתב מהיר שנובע מעודף המרצה (היבט חיובי) שמתפענח פסיכולוגית כדחף לעשייה, אנרגטיות והישגיות. כתב איטי עשוי לנבוע מעודף בקרה עצמית (היבט חיובי) אשר מתפענח פסיכולוגית כשליטה רצונית על ההתנהגות והמערך הרגשי, או מחוסר כוח דוחף (היבט שלילי) אשר מתפענח כחוסר נמרצות, חוסר כוח רצון וכניעות.

חזרה לטבלאות של אודם. אודם מתייחס להיבט הדו-ערכי שהציג קלאגס ומיישם אותו באופן כפול, כאשר הוא מפענח את הסימן הכתיבתי על בסיס רמת אישיות גבוהה מול נמוכה, וטמפו כתיבה מהיר מול איטי. כל סימן מקבל פרשנות בארבעה מימדים (רמת אישיות גבוהה עם מהירות גבוהה או נמוכה, רמת אישיות נמוכה עם מהירות גבוהה או נמוכה). יתר על כן! כל סימן מקבל פרשנות של לפחות עשר תכונות. אביא דוגמא. נשאלת השאלה מה מאפיין מבחינה פסיכולוגית שולי ימין נפתלים? אני ממליץ לקורא לקחת נייר ולרשום את הפענוח שלו בטרם יקרא את הפסקה הבאה על מנת שיכול להשוות מה הוא יודע לעומת מה אודם מציג בטבלה בנדון בעמוד 107 בספרו "אדם וכתב ידו".

בהתייחס לפרשנות של שולי הרוחב, אודם מתייחס רק לפענוח ההוליסטי של כתיבה איטית מול מהירה. שולי ימין נפתלים בכתב איטי מתפענחים בתכונות הבאות: חוסר בטחון, מאבק הססני, התלבטות, התגוננות, תבוסתנות, נרדפות, מרי-חרדני, הפרעת ריכוז, מצבי רוח, פיזור נפש, רשלנות, ריבוי ברירות, אי-עצמאות. שולי ימין נפתלים בכתב מהיר מתפענחים אצלו בתכונות הבאות: דמיון הרפתקני, סתגלנות, אי-יכולת או אי-רצון להירתם, אשליות גדלות או נחיתות, התחמקות ינקותית מדרישות המציאות, גריות יתר, מושפעות, חוסר יציבות רגשית, התלהבות ודעיכה לסירוגין.

הגרפולוג נחשף "לבנק של תכונות" אשר מקנה לו "ארגז כלים" עשיר בתוכן פרשני שאיתו הוא יכול להתחיל למיין ולברור מהן התכונות הרלוונטיות ביחס למכלול הכתיבה של הכותב הספציפי, ולאחר מכן גם לשזר את התכונות הללו בגישה פסיכודינמית רחבה יותר.

אם נתייחס לסימן הכתיבתי של שולי ימין נפתלים בהתייחס לתורת הפוטנציות של אודם (טיפוסי א'-ט') נרחיב את היריעה ונאמר ששוליים נפתלים מתאפיינים בטיפוס א' (הנירפה), בטיפוס ג' (האימפולסיבי), בטיפוס ט' (האנארכי-יצרי). כי אז נוכל לשלב בין התכונות המופיעות בטבלאות לעומת הופעתן במסגרת הטיפוסים השונים, דבר שמאפשר לנו לנפות את התכונות ההולמות מול התכונות הזרות לכותב.

מטרתו של מאמר זה היא להזכיר לגרפולוגים הצעירים והוותיקים כאחד שאין צורך "לזרוק את התינוק עם המים" ואין צורך "לכרות את הענף שאנחנו יושבים עליו". מן הראוי שגרפולוג יהיה מצויד בארגז כלים רחב, ובין היתר גם בטבלאות גרפולוגיות שנכתבו על ידי אודם באופן מקצועי ואחראי מאוד. הטבלאות של אודם הן עשירות מאוד וגם מוסיפות מידע חדש גם לגרפולוג וותיק ומיומן. במקביל החשיבה הדו-ערכית של קלאגס נראית לי מעניינת וחשובה על מנת להבין את תהליך התהוות סימני כתב היד (המורפוגנזה: מורפו=צורה, גנזה=התהוות) מבחינה גרפו-דינמית. הבנת הגרפו-דינמיקה היא תנאי הכרחי כדי לפענח נכון את סימן כתב היד מבחינה פסיכולוגית. לכן, אני מאוד ממליץ לא רק לשמור על המדף את ספרו של אודם "כתב יד ואישיות", "כתב יד ופסיכודינמיקה" אלא גם את ספרו "האדם וכתב ידו". ישנם גרפולוגים שדאגו להוריד ספר זה מן המדף ואני רואה בכך שגיאה כפולה- גם פגיעה בהיסטוריה של הגרפולוגיה אך גם פגיעה באפקטיביות של המשך הכשרת הגרפולוג במקצוע בו הוא עוסק.

יגאל ורדי – 2017