ועדת אתיקה –

מאז סוף שנת 2012 מאיישות את ועדת האתיקה דפנה ילון, אהובה אברמסון ולאה הירש.

עם הבחרנו, נכנסנו לתהליך של שיפור תקנון האתיקה של האגודה ועדכונו, כדי להתאימו לסוג הבעיות החדשות שצצו בעולם המקצועי המתוקשב. בנינו תקנון שמשלב בין המסורת האגודתית רבת השנים לבין תקנון האתיקה של ארגון-העל האירופאי לאתיקה בגרפולוגיה ADEG

(Association Déontologique Européenne de Graphologues), אליו כפופות האגודות האירופאיות המרכזיות. מטרת-העל שלנו היתה לאפשר לאלג"מ להתקבל לארגון יוקרתי זה.

לאחר שהצעת התקנון המשולב אושרה על ידי האספה הכללית, היא פורסמה באתר האגודה והתחלנו בתהליך הקבלה ל-ADEG. לשם כך, סייענו להנהלת האגודה להכין תיק בקשה, שכלל נוסף על תרגום תקנון האתיקה גם מידע על תנאי הקבלה לחברות באגודה, תכני ההכשרה המקצועית והביבליוגרפיה לבחינה, כמו גם מידע על פעילויות האגודה (הרצאות, כנסים, פרסומים ומחקר). בנוסף, הכנו רשימה של ארגונים אירופאיים שונים שהכירו באגודות ישראליות כשייכות לאירופה, נושא שעורר בעבר מחלוקת ולא איפשר את קבלתנו לשורות ADEG עם היווסד הארגון לפני כעשרים שנה. האספה הכללית של ראשי האגודות המשתייכות ל-ADEG אישרה את קבלתנו פה אחד בסתיו 2013.

לשמחתנו, ועדת האתיקה של האגודה לא קיבלה תלונות על פעילויות חברי האגודה בתקופת כהונתנו, למעט תלונה אחת שנבדקה ונמצאה תלונת סרק. ברצוננו להודות לחבר האגודה השופט הארווי גרובס על ייעוצו המשפטי ולהנהלת האגודה על התמיכה ושיתוף הפעולה.

ועדת מחקר –

יגאל ורדי- מבצע מחקר על הקשר בין כתב יד לשחקני תיאטרון. כמו כן, הוא כותב שני קומוניקטים תיאורטיים בחודש כדי ליצור סיעור מוחות.

שייקה לנדאו- מבצע מחקר מקיף על אודות איסוף כל המחקרים שנעשו בארץ ובעולם על אודות הגרפולוגיה והמסקנות.

דוד בירון- כותב מאמר על אודות המתודולוגיה המחקרית על בסיס שטיין תאה לוינסון.

מיכל דורון- מבצעת מחקר על אודות הקשר בין כתב יד להלומי קרב.