הקו, הצורה והתנועה באמצעותם מובע רעיון- סיקרנו אותי מאז ומעולם.
הציור כתחביב ולימודי הנדסאית אדריכלות בהמשך נשענים על אהבה זו.
בגרפולוגיה אני חוקרת בין השאר את הקו, הצורה והתנועה שמרתקים
אותי על מנת לפענח מי הכותב כפי שהוא משתקף בכתב ידו.