מאחלות, חברות ההנהלה:

דורית, רויטל, רונית, ויוי ו שולה