המיתוס כסיפור פרשנות על אודות העולם

מותר האדם מן החי הוא השפה. השפה שימשה ככלי תקשורתי מאז ההומו-סאפיינס (האדם החושב) הבשיל בתהליך האבולוציה. באמצעות השפה בני אדם סיפרו סיפורים על אודות המציאות שבסביבתם ועל אודות עצמם. סיפורים אלו היוו בעבור האדם הקדמון, ההומו-סאפיינס, אמצעי למתן פרשנות על אודות העולם והחיים, כאשר פרשנות זאת הקנתה להם מפת ניווט של אוריינטציה בהתנהגות ובקבלת החלטות.

העולם הגלוי מול העולם הסמוי

הפילוסופיה המערבית הפרה-סוקרטית ביוון התאפיינה במהפכה בהבחנה בין העולם הנגלה לעין – עולם התופעות לבין ההשערה על אודות קיומו של עולם נסתר מן העין – עולם הממשות. מתברר שכבר לפני הפילוסופיה היוונית הפרה-סוקרטית, המיתוסים ייצגו בעבור האדם קדמון כוחות נסתרים המשפיעים על עולם התופעות.

תכני הטיפולוגיה הפלנטרית כפרוייקציה של תכונות אישיותיות

כאשר אנו דנים על הטיפולוגיה הפלנטרית, אנו מוצאים הקבלה חד-כיוונית בין האפיונים של הפלנטה לעומת אפיונים פסיכולוגיים אישיותיים. הטענה הינה שהאדם הקדמון ביצע פרוייקציה מעולמו האישי לעבר מתן תכונות ומאפיינים לפלנטות. מדובר בתהליך של "האנשה" (פרסוניפיקציה), כלומר השלכה של תכונות אישיותיות סובייקטיביות לעבר העולם החיצון ובאופן קונקרטי לעבר הפלנטות המשפיעות לכאורה על גורלו של האדם.

הצגת הטיפולוגיה הפלנטרית בצורה מעגלית ובמקביל בצורה התפתחותית

ניתן להציג את הטיפולוגיה הפלנטרית (שמונה טיפוסים) בצורה מעגלית, כאשר היא מושתתת על ארגון של ארבעת טיפוסי היפוקרטס. במקביל ניתן להציג את הטיפולוגיה הפלנטרית על רצף של שלבי התפתחות פסיכולוגיים. ואכן, המודל הפסיכולוגי המבוסס על הטיפולוגיה הפלנטרית גורס שכל אדם נוטה לעבור במהלך התפתחות חייו, במהלך הביוגרפיה הכרונולוגית והנפשית, את כל טיפוסי הפלנטה על רצף התפתחותי רב-שלבי. במקביל, המודל הפסיכולוגי של הטיפולוגיה הפלנטרית גורס שכל אדם מתאפיין ב-2-3 טיפוסים המרכיבים את זהותו, אך מוסיף שבבסיס כל שמונה טיפוסים קיימים בכל אדם בעוצמות ומינונים שונים.

הקשר בין הטיפולוגיה הפלנטרית לארכיטיפים יונגיאניים

ניתן לקשר את הטיפולוגיה הפלנטרית למודל היונגיאני של קיום ארכיטיפים. פרויקט זה עשוי לקדם את המודל הארכיטיפי בצורה משמעותית ואף לארגן אותו מחדש בהתבסס על הטיפולוגיה הפלנטרית. מושגים ארכיטיפים של אנימה ואנימוס, האם הגדולה, הצל, הזקן החכם, המנדלה, העצמי והאינדיבידואציה, עשויים לקבל אור חדש אם נדע למצוא קורלציות פסיכולוגיות בין האפיונים של הארכיטיפים שהציג יונג וממשיכיו.

הקשר בין הטיפולוגיה הפלנטרית לטיפולוגיה של ישראל אודם

אציג את הקורלציה בין הטיפולוגיה הפלנטרית (8 טיפוסים) לטיפולוגיה של ישראל אודם (9 טיפוסים). ההקבלה בין שתי הטיפולוגיות עשויה להעשיר את התכנים המאפיינים בצורה הדדית. לאחר מכן אציג את הקורלציה בין הטיפולוגיה הפלנטרית לארכיטיפים היונגיאניים ובמקביל אציג את הטיפולוגיה הפלנטרית על רצף של שלבי התפתחות פסיכולוגיים. כל אלו יקנו אישוש לכך שהטיפולוגיה הפלנטרית היא למעשה השלכה (פרוייקציה) של מבנים נפשיים על אותן פלנטות אשר באופן עקיף מכריעות את גורל האדם באופן סמוי, כפי שהאדם קדמון תפס והבין זאת.

הטיפולוגיה הפלנטרית למול הטיפולוגיה של י. אודם

פלנטה אפיון פסיכולוגי אודם
ירח פסיביות, חלום, דמיון, רומנטיקה, חסר משמעת עצמית, תת-מודע ואינסטינקטים. טיפוס ט'
ונוס אלת-האהבה, נשיות, גמישות, אמפתיה, צורך לרצות. טיפוס ו'
יופיטר

אבי-האלים ומושל עולם, אבהות, ריאליות, השפעה, סמכות,

בטחון עצמי וגאווה.

טיפוס ב'
שמש צלילות, אנליזה, סלקטיביות, שאיפה לשלמות, אסתטיקה. טיפוס ד'
מרס אל המלחמה, אהבת מעמקים, רצון חזק, נטייה לאימפולסיביות, אומץ, שאפתנות, יזמות, חתירה למטרה. טיפוס ח'
מרקורי אל המסחר והקשר, חוסר מנוחה, צורך בשינויים, ערמומיות, שטחי עניין רבים, רוחב אופקים, סקרנות אינטלקטואלית. טיפוס ג'
סטורן סב-האלים, רצינות, כובד ראש, עמקנות, הפנמה, היגיון, דייקנות, ריכוז, חוסר דמיון. טיפוס ה'
אדמה יציבות, פרקטיות, מתודיקה, פשטות. טיפוס ז'

הגישה ההתפתחותית על פי פרויד והקשר לטיפוסי אודם:

  1. השלב האוראלי: טיפוס א', טיפוס ו'.
  2. השלב האנאלי: טיפוס ה', טיפוס ז'.
  3. השלב הפאלי: טיפוס ג', טיפוס ט', טיפוס ח'.
  4. השלב הגניטלי: טיפוס ב', טיפוס ד'.

 הקשר בין שלבי התפתחות על פי פרויד

לבין טיפוסי אודם והטיפולוגיה הפלנטרית

 

מס. שלב התפתחותי טיפוסי אודם טיפולוגיה פלנטרית
1. השלב האוראלי טיפוס א', טיפוס ו' ונוס
2. השלב האנאלי טיפוס ה', טיפוס ז' סטורן, אדמה
3. השלב הפאלי טיפוס ג', טיפוס ט', טיפוס ח' מרקורי, ירח, מרס
4. השלב הגניטלי טיפוס ב', טיפוס ד' יופיטר, שמש