לכבוד

חברי האגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל

א.ג.נ,

אתמול 11/12/19 התקיימה אסיפת חברים והנהלה חדשה נבחרה כדלהלן:

יו"ר: ד"ר יגאל ורדי.

סגנית יו"ר: מיכל דורון.

מזכירה: טובה מלמד.

ועדת אירועים: אינסה גולדברג.

ועדת בחינות: נורית בר-לב.

ועדת אתיקה: רות פיינר (יו"ר), הרווי גרובס, אליהו בן טובים.

גזבר: ד"ר הנרי שוורץ.

בנימה אישית:

 1. בגיל 27 השתתפתי בהקמת האגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל בהנהלתו של ד"ר אריה נפתלי. באותה תקופה האגודה מנתה 11 חברים. הופקדתי אז להיות יו"ר ועדת האירועים. מאז חלפו 40 שנה. האגודה התפתחה בצורה מרשימה וכל דור אופיין בטביעת האצבע הייחודית שלו.
 2. כיום אני מקבל על עצמי את התפקיד של יו"ר האגודה, לא מתוך אילוץ אלא מתוך תשוקה עזה לתרום ככל יכולתי מן הניסיון שצברתי בארבעה העשורים האחרונים בתחום הגרפולוגי, הפסיכולוגי והניהולי.
 3. אני מאמין שהאגודה עשויה לפרוח ולהוות מוקד אינטלקטואלי מקצועי באמצעות התמקדות במה שניתן לכנות "תורה לשמה", לאמור דיונים עשירי תוכן בתחום התיאורטי והפרקטי במשולב בתחום הגרפולוגיה.

החזון

 1. אלו העוסקים בגרפולוגיה, עוסקים למעשה בחקר נפש האדם

אלו העוסקים בגרפולוגיה, למעשה עוסקים בחקר נפש האדם באמצעות הכלי הגרפולוגי. הגרפולוגיה היא מבחן אישיותי במסגרת סוללה של מבחנים אישיותיים אחרים הקיימים בדיסציפלינה הפסיכולוגית. מאז ומתמיד כיניתי את הגרפולוגיה "כמלכת המבחנים האישיותיים" בהתבסס על הטענה המדעית שגרפולוגיה מבוססת על כתיבה וכתב יד מבוסס על פעילות מוחית מורכבת הכולל בתוכו את השפה (מותר האדם), את הראייה ואת המיקרו-מוטוריקה. לכן, עיסוקנו בגרפולוגיה הוא בראש ובראשונה עיסוק בחקר נפש האדם.

 1. המפגשים יתבססו על פולמוס תיאורטי ופרקטי בתחום הגרפולוגי

החזון העיקרי שלי ביחס לפעילות האגודה מבוסס בראש ובראשונה על מפגשים חד-חודשיים במהלך כל השנה, כולל יום עיון חד-שנתי ואירוע בראש השנה. המפגשים החד-חודשיים יתבססו על דיונים תיאורטיים ופרקטיים בתחום הגרפולוגיה. לפני כל מפגש חד-חודשי החברים יקבלו במייל: את נושא המפגש, את השאלות העומדות לדיון באשר לנושא הגרפולוגי הנדון, רקע תיאורטי כתוב, טבלאות גרפולוגיות וכתבי יד שעליהם נדון יחדיו במפגש.

 1. גרפולוגיה ומדעי ההתנהגות והמוח

הדיונים המקצועיים שיוצגו במפגשים יתבססו על נושאים שונים שהגרפולוגיה עוסקת בהם: גרפולוגיה תעסוקתית, גרפולוגיה קרימינולוגית, גרפולוגיה פסיכיאטרית, גרפולוגיה וחקר המוח, גרפולוגיה חינוכית, גרפולוגיה רפואית, גרפולוגיה משפטית וגרפותרפיה. את עיקר המפגשים נמקד בתחום הגרפולוגיה התעסוקתית על מנת לשרת את הצרכים הקונקרטיים של אנשי המקצוע בשטח.

 1. סקר "מה חושבים על הגרפולוגיה?"

פרופ' יצחק כ"ץ (מנהל מכון מאגר מוחות שעוסק בסקרים) נתן את הסכמתו לבצע סקר על אודות "מה חושבים על הגרפולוגיה?" בפלחים שונים של השוק הישראלי, גם האזרח הרגיל אך בעיקר התמקדות בתעשייה, באקדמיה ובמגזרים נוספים. פרופ' כ"ץ התנדב לבצע את הסקר המקיף לטובת האגודה ללא תשלום על מנת שנקבל תשקיף על מעמדה של הגרפולוגיה בתודעה הציבורית המגוונת בישראל.

 1. מחקרי תקפות על הגרפולוגיה

ביצוע מחקרי תקפות על אודות הגרפולוגיה באמצעות סיוע מתודולוגי של ד"ר אמיר הורקין שיבצע בהתנדבות (ללא תשלום) את הניתוחים הסטטיסטיים. יש באמתחתנו עשרות ומאות כתבי יד בתחומים של כ-50 תעסוקות שונות, כתבי יד שונים בתחום הקרימינולוגיה ובתחום הפסיכיאטריה. מבחינה מקצועית נדרש להכין טבלאות כמותיות של סימני כתב היד ולהעביר למחקר הסטטיסטי כדי לבחון את הבידול בין קבוצות שונות לפי נושא המחקר. וועדת מחקר, בראשותם של דוד בירון ושייקה לנדאו, תלווה את המחקרים יחד עם השתתפות פעילה שלי.

 1. מאמרים על אודות הגרפולוגיה בהתבסס על ספריית האגודה

נדאג לשלוח לחברים דרך המייל מאמרים בעברית ובלועזית בתחום הגרפולוגיה והפסיכולוגיה על מנת לעורר לאורך כל השנה סוגיות מקצועיות. נעזר בספרייה המקצועית המדהימה של שייקה לנדאו. חברים שירצו שנתמקד בנושאים מסוימים, ישלחו את בקשתם ואנו נדאג למצוא חומר מחקרי בנושא שמעסיק אותם.

 1. עיתון גרפולוגי

נדאג לרכז את סיכומי המפגשים, כולל דיונים מקצועיים חדשים במסגרת עיתון גרפולוגי ממוכן אשר יאפשר לכל חבר לקרוא בו ולהיעזר בממצאים כחלק מהתפתחותו המקצועית.

 1. בית ספר לגרפולוגיה

נבחן אפשרות להקים בית ספר לגרפולוגיה באמצעות החברים השונים שירצו להרצות בתחומי ההתמחות שלהם גם בגרפולוגיה כללית וגם בגרפולוגיה משפטית-פורנזית. האגודה אמורה לשרת את הדורות הבאים של אנשי מקצוע כמקור של ידע והוראה.

 1. קשר עם האגודות הקיימות בחו"ל

ליצור קשר עם האגודות הגרפולוגיות בחו"ל כולל גרפולוגים מחו"ל. יצירת הקשר תתבסס על העברת מידע מקצועי משני הכיוונים על מנת להכיר במה הגרפולוגים בחו"ל עוסקים כיום מבחינה תיאורטית ופרקטית כאחד.

 1. כנס עולמי בישראל בנושא גרפולוגיה

תוך שלוש שנים ליזום כנס עולמי בישראל שבו הגרפולוגים מן האגודות בחו"ל יוזמנו ויישאו דברים – הרצאות בנושאים מקצועיים שונים בתחום הגרפולוגיה.

אסיים במה שאמרה אתמול חברתנו היקרה רויטל קינן:

הבה נבסס את הפעילות המקצועית שלנו יחדיו באמצעות שני דברים: פרגון ושפע. נצא לדרך בחדוות יצירה ובחדוות עשייה הדדית.

בברכה

ד"ר יגאל ורדי

יו"ר האגודה