לילי ששיתפה פעולה עם קבוצת גרפולוגיות וותיקות מהאגודה.

יושבים שבעה בבית אחותה, אייזנברג 3, קומה 9 דירה 44 ברחובות.

ביקורי ניחומים בימים ג' ה' בשעות 10.00-13.00 ו 16.00-19.00 וביום ו' 10.00-13.00 ובמוצאי שבת בבית המנוחה.

אנו שולחים תנחומים ומשתתפים בצער המשפחה.