יו"ר האגודה  – ד"ר יגאל ורדי

סגנית היו"ר  – מיכל דורון

מזכירה – טובה מלמד

ועדת אירועים – אינסה גולדברג

ועדת בחינות – נורית בר לב

גזבר – ד"ר הנרי שוורץ