ביבליוגרפיה 

בימים אלה, הרשימה הביבליוגרפית נמצאת בשלב של עדכון ועריכה מחודשת.
רשימה זו עודכנה לאחרונה ב– 2003. מאז חלו בה שינויים מעטים.

 

ספרי חובה בעברית

1. אודם, ישראל. 1981 (מהדורה חמישית) . האדם וכתב ידו. ירושלים: מוסד ביאליק / דביר.
2. אודם, ישראל. 2002. כתב יד ופסיכודינמיקה. קרית ביאליק : אח.
3. ורדי, יגאל. 2000. כתב היד כראי הנפש. תל אביב: ידיעות אחרונות / ספרי חמד.
4. הראל, דבורה. 1995. נכתב בנפש. תל אביב: המכללה למנהל.
5. פוקורני, רפאל. 1968. גרפולוגיה שיטתית. רמת גן: מסדה.
6. רצון, חוה. 2000. ילדים כותבים. קרית ביאליק: אח.

 

ספרי חובה באנגלית

1. Nezos, Renna. 1993. Advanced Graphology. London: Scriptor Books.
2. Peugeot, Jacqueline, Lombard, Arlette and Noblens, M. 1997. Manual of Graphology.
London: Scriptor Books.
0r
Betachataud, Gabrielle. 1988. Learn Graphology. London: Scriptor Books.
3. Pulver, Max. 1994. The Symbolism of Handwriting. London: Scriptor Books.
0r
Hearns, Rudolph S. 1979. Handwriting, an Analysis trough its Symbolism. New York: AAHA,
4. Roman, Klara. 1996. Handwriting, a Key to Personality. Colombus, Ohio: Sfm press.
5. Jacoby, Hans J. 1952. Analysis of Handwriting. Norwich, UK: Jarold & sons.
6.Caille, Emile. 1991. Characters and Handwritings. London: Scriptor Books.

 

ספרי רשות
יש לבחור לפחות שני ספרים מרשימת הספרים בעברית, ושני ספרים מרשימת הספרים בלועזית.

ספרי רשות בעברית
1. אודם, ישראל. 1997. גרפולוגיה פוטנציאלית. קרית ביאליק : אח.
2. אודם, ישראל. 1985. חוויה וסמליות בכתב היד. תל אביב: פוטנציאל.
3. אודם, ישראל. תשנ"ה. כתב יד ומקצוע. קרית ביאליק: אח.
4. אווה-ללמנט, אורסולה. 1993. גרפולוגיה דינמית. עומר: שרה בץ.
5. חצרוני ברמן, אורנה. 2012. כתב. כותב. כתוב. כתבים

ספרי רשות באנגלית
1. Crepieux-Jamin, Jules. 2002. Handwriting and Expression. Chesterfield, UK: NRB.
2. Gille-Maisani, Jean-Charles. 1992. The Psychology of Handwriting. London: Scriptor Books.
3. Link, Betty. 1986. Advanced Graphology. Chicago, Illinois: Personnel Consultants & Publishers.
4. Nevo, Baruch. 1986. Scientific Aspects of Graphology. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas.
5. Nezos, Renna. 1992. Graphology. London: Scriptor Books.
6. Stein-Lewinson, Thea and Zubin, Joseph. 1942. Handwriting Analysis. Morningside Heights, N.Y.: King's Crown Press.
7. Teillard, Ania, 1993. The Soul and Handwriting. London: Scriptor Books.
8. Yalon, Dafna and Danor, Rudi. 1992. Towards Scientific Graphology. London: Freund.
צרפתית
1.Blanquefort d'Anglards, Madelleine. 1994. Motivations et Compensations. Paris: Masson.
2. Lefebure, F., Van den Broek d'Obrenan, C., 1995. Le Trait en Graphologie. Paris: Masson.
3. Peugeot, Jacqueline. 1997. La Connaissance de L'enfant par L'ֹcriture. Paris: Dunod.
4. Witkowski, Florence. 1990. Psychopathologie et Écriture. Paris: Masson.

 

ספרים מומלצים העוסקים במבחנים פסיכולוגיים

1. אנסטאזי, אן. 1990 (מהדורה ששית). מבחנים פסיכולוגיים. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

2 . אברהם, עדה. 1989. הגלוי והנסתר בציורי דמויות אנוש. תל אביב: רשפים.

3 . אווה-ללמנט, אורסולה. 2002. מבחן וארטג. ירושלים: כתר.

4. Avé-Lallemant, Ursula. 1978. The Star – Wave Test. Munich: Studienkreis Ausdruckswissenshaft.

5. Danor, Rudi and Moss, Gloria. 1995. Test Your Personality. London: Freund.

6. Ogdon, D.P. 1976. Psychodiagnostics and Personality Assessment. Los Angeles, Cal.: WPS.

 

כתבי עת מומלצים

1. גרפולוגיה – ביטאון האגודה לגרפולוגיה מדעית ( ישראל)

2. Graphology – Journal of The British Academy of Graphology

3. Journal of the American Society of Professional Graphologists

4. La Graphology, La Societé Française de Graphologie

 

דרכים לרכישת הספרים באנגלית ובצרפתית:

Nigel Bradley, 91 Hawkley Ave., Chesterfield, Derbyshire, S40 47J, UK.
bradlen@wmin.ac.uk

The British Institute of Graphologists, at: Jennifer Green, Jake's Place, Calf Lane, Chipping Campden, Glos. GL55 6JQ, UK.
Tel/fax 01-386-840-479
jg@bigbooks.freeserve.co.uk

Scriptor Books, 1B Limpsfield Ave., London SW19 6DL, UK.

Dr. Allen Bowers, Graphex, P.O.Box 20175, Columbus, Ohio 43220, USA.
Fax. 614-457-9034.
ellenbowers@netscape.net