בחרו עמוד
abc

 

הרשימה הביבליוגרפית נמצאת, בימים אלה, בשלב של עדכון ועריכה מחודשת.

רשימה זו עודכנה לאחרונה ב– 2003. מאז חלו בה שינויים מעטים.

ספרי חובה

עברית

1.        אודם, ישראל. 1981 (מהדורה חמישית) . האדם וכתב ידו. ירושלים: מוסד   ביאליק / דביר.

2.        אודם, ישראל. 2002. כתב יד ופסיכודינמיקה. קרית ביאליק : אח.

3.        ורדי, יגאל. 2000. כתב היד כראי הנפש. תל אביב: ידיעות אחרונות /   ספרי חמד.

4.        הראל, דבורה. 1995. נכתב בנפש. תל אביב: המכללה למנהל.

5.        פוקורני, רפאל. 1968. גרפולוגיה שיטתית. רמת גן: מסדה.

6.        רצון, חוה. 2000. ילדים כותבים. קרית ביאליק: אח.

אנגלית

1. Nezos, Renna.   1993. Advanced Graphology. London: Scriptor Books.

2. Peugeot,   Jacqueline, Lombard, Arlette and Noblens, M. 1997. Manual of   Graphology.

  London:   Scriptor Books.

              0r

 Betachataud,   Gabrielle. 1988. Learn Graphology. London: Scriptor Books.

3. Pulver, Max.   1994. The Symbolism of Handwriting. London: Scriptor Books.

0r

Hearns, Rudolph S. 1979. Handwriting,   an Analysis trough its Symbolism. New York: AAHA,

4. Roman, Klara. 1996. Handwriting,   a Key to Personality. Colombus, Ohio: Sfm press.

5. Jacoby, Hans J. 1952. Analysis   of Handwriting. Norwich, UK: Jarold & sons.

6.Caille, Emile. 1991. Characters and Handwritings.   London: Scriptor Books.

 

 

ספרי רשות

יש לבחור לפחות שני ספרים מרשימת   הספרים בעברית, ושני ספרים מרשימת הספרים בלועזית.

 

עברית

1.      אודם,   ישראל. 1997. גרפולוגיה פוטנציאלית. קרית ביאליק : אח.

2.        אודם, ישראל. 1985. חוויה וסמליות בכתב היד. תל אביב: פוטנציאל.

3.        אודם, ישראל. תשנ"ה. כתב יד ומקצוע. קרית ביאליק: אח.

4.        אווה-ללמנט, אורסולה. 1993. גרפולוגיה דינמית. עומר: שרה בץ.

5.      חצרוני ברמן, אורנה. 2012. כתב. כותב. כתוב.   כתבים

  

אנגלית

1.   Crepieux-Jamin, Jules. 2002. Handwriting and Expression. Chesterfield,   UK: NRB.

2. Gille-Maisani, Jean-Charles.   1992. The Psychology of Handwriting. London: Scriptor Books.

3. Link, Betty. 1986. Advanced   Graphology. Chicago, Illinois: Personnel Consultants & Publishers.

4. Nevo, Baruch. 1986. Scientific   Aspects of Graphology. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas.

5. Nezos, Renna. 1992. Graphology.   London: Scriptor Books.

6. Stein-Lewinson, Thea and Zubin,   Joseph. 1942. Handwriting Analysis. Morningside Heights, N.Y.: King's   Crown Press.

7. Teillard, Ania, 1993. The   Soul and Handwriting. London: Scriptor Books.

8. Yalon, Dafna and Danor, Rudi.   1992. Towards Scientific Graphology. London: Freund.

צרפתית

1.Blanquefort   d'Anglards, Madelleine. 1994. Motivations et Compensations. Paris:   Masson.

2. Lefebure, F., Van den Broek   d'Obrenan, C., 1995. Le Trait en Graphologie. Paris: Masson.

3. Peugeot, Jacqueline. 1997.   La Connaissance de L'enfant par L'ֹcriture. Paris: Dunod.

4. Witkowski, Florence. 1990.   Psychopathologie et Écriture. Paris: Masson.

 

 

ספרים מומלצים העוסקים במבחנים   פסיכולוגיים

1. אנסטאזי, אן. 1990 (מהדורה   ששית). מבחנים פסיכולוגיים. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

 

2 . אברהם, עדה. 1989. הגלוי   והנסתר בציורי דמויות אנוש. תל אביב: רשפים.

 

3 . אווה-ללמנט, אורסולה. 2002.   מבחן וארטג. ירושלים: כתר.

 

4.   Avé-Lallemant, Ursula. 1978. The Star – Wave Test. Munich:   Studienkreis Ausdruckswissenshaft.

 

5. Danor, Rudi   and Moss, Gloria. 1995. Test Your Personality. London: Freund.

 

6. Ogdon, D.P.   1976. Psychodiagnostics and Personality Assessment. Los Angeles, Cal.:   WPS.

 

  

כתבי עת מומלצים

1.     גרפולוגיה – ביטאון האגודה לגרפולוגיה מדעית ( ישראל)

 

2. Graphology – Journal of The   British Academy of Graphology

 

3. Journal   of the American Society of Professional Graphologists

 

4. La   Graphology, La Societé Française de Graphologie

 

  

ניתן לרכוש את הספרים באנגלית   ובצרפתית ב:

 

 

Nigel Bradley, 91 Hawkley Ave.,   Chesterfield, Derbyshire, S40 47J, UK.

bradlen@wmin.ac.uk

 

The British Institute of   Graphologists, at: Jennifer Green, Jake's   Place, Calf Lane, Chipping Campden, Glos. GL55 6JQ, UK.

Tel/fax 01-386-840-479

jg@bigbooks.freeserve.co.uk

 

Scriptor Books, 1B Limpsfield   Ave., London SW19 6DL, UK.

 

Dr. Allen Bowers, Graphex, P.O.Box   20175, Columbus, Ohio 43220, USA.

Fax. 614-457-9034. 

ellenbowers@netscape.net

 

הרשמה לניוזלטר

בואו נשמור על קשר

עקבו אחרינו

הירשמו לניוזלטר שלנו