אבחון מזג האדם- רודולף פופאל, תאה לוינסון, ישראל אודם / יגאל ורדי

סוגיות גרפולוגיות- מאמר מספר 6 הפסיכולוגיה מתעלמת זה שנים רבות מתפקוד פסיכולוגי חשוב המכונה "טמפרמנט" כלומר מזגו של האדם. הדבר בא לידי ביטוי גם באבחונים פסיכולוגיים על אודות קבוצות נורמטיביות, אך גם באבחון פסיכופתולוגי של פסיכולוגים קליניים ופסיכיאטרים. בעבר...