במאמר זה מוצגות בפני הקורא שלוש גישות שונות באבחון סימני מצוקה נפשיים. 

גישה ראשונה מבוססת על תורת הסימנים המבודדים, כפי שהיא מסוכמת על ידי הגרפולוגית חוה רצון. 

גישה שנייה מבוססת על מקבץ של סימנים כפי שזה מוצגת על ידי הגרפולוגית דפנה ילון. 

גישה שלישית מבוססת על הצגת מקבץ של סימנים בהקשר למקור ההתהוות הטיפולוגי, טיפוסי א-ט של ישראל אודם, כפי שאני מציג זאת. 

בסוף המאמר אני מציג נוסחת אבחון של מצוקה נפשית בהתייחס ליחס בין משאבי התמודדות מול מצוקה והתוצר הסופי המאפיין את המצוקה הסובייקטיבית של הפרט. 

למאמר המלא מוזמנים להיכנס ללינק להורדת המאמר.