בחרו עמוד

הצעה (ב"מאמרים") מאליהו בן טובים: "ראיתי בפגישה עם כמה מבוגרות קורסים לגרפולוגיה, עד כמה פגישה בת שעה מסייעת להן להתגבר על המחסומים והפחדים בגישה האבחונית העצמאית הראשונה שלהן. התנסות  זו העלתה את הרעיון להעלות על הכתב הצעה לשעור גרפולוגיה אחרון בכל קורס".