בחרו עמוד

התגלו עוד חמישה עמודים מתוך היומן המקורי, שעל קיומם לא היה ידוע במשך יותר מ-40 שנה. אביה של אנה, אוטו פרנק, הוציא אותם, ככל הנראה,  מתוך יומנה לפני פרסומו ברבים. ראה מאמרה של ד"ר מרטה בן אסא ז"ל ב"מאמרים"