כל אדם הוא יצור מורכב וחד פעמי כל כך עד שאין בנמצא שני בני אדם זהים.

היות ובעולמנו ישנם מיליארדי בני אדם, הרי שבתאוריה ייתכנו הרכבי תכונות גוף ואופי, כישרונות ותחומי פעילות והתעניינות בכל הרכב: בעושר  של קווי דמיון, בסוגי אינטליגנציה, במגוון סתירות פנימיות והתנהגותיות ובהתייחסויות ערכיות שונות ומשונות.

ובכן, הגיוון העשיר הזה אינו קיים רק בתיאוריה, אלא בעיקר במציאות עצמה, ממש בפועל! אל תתפלאו אפוא להיווכח שתמצאו בני אדם בלתי הגונים בעליל, שבכתבי היד שלהם אין בהם כל רמז לסימני אי היושר שלמדתם בלימודי הגרפולוגיה.

ומדוע?

כי אם הכותב שלם עם עצמו, אין לו סיבה להסתיר, לחוש אי נעימות או לפחד מאימת החוק ו/או מן הנקמנים. כמו כן ישנם בני אדם תמימים, ילדותיים ומפונקים, פשטניים ונטולי מודעות עצמית וערכית. לעניות דעתם הכל מותר – וחסל.

משמע, הגרפולוגיה איננה סיכום פשטני של סימני כתב בלבד. עלינו לחתור להבנת אישיות הכותב כדי להבין את מניעיו, את דחפיו, את מעצוריו, את בגרותו ואת מודעותו העצמית ושליטתו העצמית.

לאחר הכרת כתב היד אפשר כמובן להיעזר במגוון טיפולוגיות בכל כתב יד.

ההדגשה היא על מספר טיפולוגיות שכן אין בנמצא ולו אדם אחד המתנהג בדיוק על פי טיפוס אחד בלבד!

נקלענו אפוא לכתב יד שלמעשה הוא פלונטר צפוף מאד במגוון נתונים מאד עשיר, שעשוי לבלבל את הגרפולוג.

אבל, יש מוצא מן הסבך! וכל גרפולוג עשוי להיחלץ ממנו.

ובכן  מומלץ לאחוז  את הדף הכתוב בכף היד רחוק ככל שהיד משגת ולהתבונן כמה דקות בכל הדף, כולל המרווחים שבין מרכיבי הכתב ובחלוקת השטח ואז לשוטט בעיניים במגמה לצוד את הבולטות שבתופעות.

כעת יש לדרג את עשר התופעות הכי בולטות בכתב היד. אלה הן גם הבולטות באישיות הכותב! שאם לא כן, היה הכותב מבליט אחרות…

ובכן, מעשר התופעות האלה כבר אפשר לצייר תמונת אישיות ראשונית ומהן  להפיק את עיקרי נתוני הכותב. כך  מגיעים להתרשמות כללית ונמשכים לפרטים, לתהליכים הנפשיים ולשאר נתוני הכותב  וכך אנו נכנסים בעובי הקורה. כך אנו גם לומדים די כדי להיעזר בטיפולוגיות  הנחוצות.

ככל שהגרפולוג עובד יותר, מתעשר גם מחסן התופעות שלמד לזהות כדי להיזכר בדמיון אחת או כמה מהן במגמה להבין מהן משהו על הכתב שלפניך.

כעת, אנו מבינים גם את הכותב הנ"ל שאינו הגון אפילו כשאין לכך סימנים של אי יושר. שהרי אנו מבינים את  אישיותו שאינה בשלה די  או שערכיה הסתלפו בשל גישה סובייקטיבית למציאות וכדומה.

לשון אחרת, הרבה גרפולוגים "טריים" משליכים את הטיפולוגיות שהכי מוכרות ומובנות להם על הכתב הספציפי ומשוכנעים שב"צפנת פענח"  מדובר. חשוב, לפיכך, לחפש את הטיפולוגיות הרלוונטיות, הנחוצות להבנת כל כתב בפני עצמו, כי כך נגיע גם לפיענוח המדוייק!