בחרו עמוד

במסגרת הדיון בסוגיות גרפולוגיות,מעלה יגאל את מאמר מס' 4 –

ארבעת התפקודים על-פי יונג, בפרשנות הגרפולוגית על-פי אודם

ראו מדור "מאמרים"