בחרו עמוד

תגובה גרפית על סטריאוטיפים ומשברי זהות.

 

בהרצאתה, מחדדת אנג'ליקה ברנס את נושא ה"גבריות/נשיות", שביטויו בכתב היד יכול להוביל למסקנה של משברי זהות.

במרכז ההרצאה היא סוקרת את המושגים  אנימה  ו-אנימוס, בהם השתמש בעיקר ק.ג. יונג.

ראה/ראי "מאמרים" (תפריט בצד ימין)