הגרפולוגיה נועדה לצרכים שונים כגון אבחון גרפולוגי כחלק מייעוץ אישי, אבחון גרפולוגי לצורך הכוונה מקצועית ואבחון גרפולוגי לצורך מיון מועמדים לתפקיד תעסוקתי מסוים. עיקר הפעילות של הגרפולוגיה בעולם התעשייתי מבוססת על גרפולוגיה תעסוקתית. הגרפולוגיה מהווה כלי תומך החלטה אבחוני עבור מנהל משאבי אנוש, בקליטת עובדים לתפקידים שונים.

הגרפולוג נדרש ללמוד היטב את הפרופילים התעסוקתיים השונים כגון פרופיל של מנכ"ל, איש שיווק, איש מכירות, תכנות, מזכירות, עבודת ייצור, הנה"ח וכו'. שכן, הפרופיל התעסוקתי מהווה בעבור הגרפולוג את נקודת הייחוס על פיה הוא ימדוד את הממצאים הגרפולוגיים ביחס לדרישת התפקיד.

הגרפולוג התעסוקתי אמור לאבחן גם את מבנה אישיותו של המועמד, ובמקביל גם את כישוריו וסגנון החשיבה שלו. הגרפולוג התעסוקתי אמור להציג בפני הלקוח את אופן ההסתגלות של המועמד בעבודת צוות, את מידת עצמאותו או התלות שלו מול אחרים ואת אופן התקשורת הבינאישית. במקביל הגרפולוג התעסוקתי אמור להציג את היכולות והכישורים בתחום של אינטליגנציה, סגנון חשיבה, כושר ניהולי וסגנון קבלת החלטות. במקביל לכך הגרפולוג התעסוקתי נדרש להציג את הפרופיל של המועמד בנוגע ליושרו ואמינותו. כל אלו יחדיו מקנים אינפורמציה רבה ואיכותית לעזר עבור מנהל משאבי אנוש בתהליך ההחלטה שלו, האם לקבל או לדחות את המועמד לתפקיד המסוים אליו הוא מיועד.

הפסיכולוגיה התעסוקתית ובמקביל הגרפולוגיה התעסוקתית מלמדות שניתן "להגיע לרומא בדרכים שונות". כלומר אפשר לממש בצורה אפקטיבית ואיכותית תפקיד תעסוקתי מסוים בסגנונות שונים, גם מבחינה אישיותית וגם מבחינת צורת החשיבה וקבלת החלטות. לכן, אין קריטריון נוקשה הפוסל מועמדים לתפקיד מסוים, אלא המגמה היא לבחון את האפקטיביות של המועמד למול התפקיד המסוים, בהתייחס לסגנון האישיותי, הניהולי והחשיבתי המאפיין אותו.

לרוב נדרש הגרפולוג התעסוקתי להציג בפני מנהל משאבי אנוש השוואה בין מספר מועמדים לאותו תפקיד. ההשוואה מציגה את החוזקות מול החולשות של כל מועמד באופן דיפרנציאלי ולבסוף ההחלטה האם לקבל או לדחות את המועמד, תלויה בהחלטתו של מנהל משאבי אנוש שמכיר את המסגרת מבפנים ויודע אינטואיטיבית מי המועמד הנכון יותר ביחס לצרכים של המסגרת.