במסגרת הכנס הבינלאומי שעסק בחדשנות בהכשרת מורים ואורגן ע"י מכון מופ"ת בתל אביב. הרצתה דפנה ילון (כיו"רית המושב שעסק בשיטות הוראה) על תכני הפרק האחרון בספרה: "הילד בקצה העפרון". היא העלתה את חזונה להוראת שיטות כתיבה (כתיבה באותיות כתב בלבד, הקלדת-מגע בטאבלט וסמארטפון והקלדה יעילה במחשב), המכוון להשגת אוטומטיזציה בכל אחת מהן בתזמון שמותאם להתפתחות הגרפו-מוטורית והקוגניטיבית של ילדים בכיתות הנמוכות.

מצורף תקציר מתורגם לעברית של ההרצאה.

הוראת הכתיבה הידנית בעידן המחשב: גישה חדשה לאתגר הרב-תחומי

 דפנה ילון, מכללת בית ברל

dafna.yalon@gmail.com

הוראת הכתיבה הידנית, הערכת כתב היד, אבחון הדיסגרפיות המוטורית והמרחבית והטיפול בילדים המתקשים הם נושאים זנוחים בהכשרת מורים ובמחקר החינוכי, בניגוד לעניין בקריאה ובדיסלקסיה. הידע הרב מתחומי דעת אחרים, כמו ריפוי בעיסוק, נוירופסיכולוגיה, מדעי המוח והתנועה טרם מצא ביטוי בתחום הפדגוגי. הוראת הכתיבה ב"דפוס" וב"כתב" מתקיימת עדיין בדרכים המסורתיות, בעוד שאצל התלמידים כבר חלו שינויים תפיסתיים וחברתיים כתוצאת השימוש בטכנולוגיות המיחשוב העדכניות. ההוראה מכוונת להפקת כתב יד נאה ומסודר ומתעלמת מהאוטומטיזציה, שהיא הגורם היחיד שחוזה את אורך ואיכות הטקסטים הכתובים (ילון, 2019).

כתב היד אמור להפוך לטכולוגיה "שקופה", המבוססת על תוכניות מוטוריות אוטומטיות, לא מודעות, מהירות ושטפיות, אך אלה אינן יכולות להיווצר עבור אותיות ה"דפוס" המקוטעות וחסרות השימוש. כתיבה ב"דפוס" קשה יותר מאשר קריאה ואינה תומכת בה בהכרח (שר, 2011). בהסתמך על כשלוש מאות מחקרים על הכתיבה הידנית, מוצעים בספרי "הילד בקצה העיפרון" עקרונות מבוססי-ראיות לתוכנית להוראה של שלוש טכניקות כתיבה יעילות, בהתאם  להתפתחות הקוגניטיבית והמוטורית של התלמידים וכנדרש במציאות העכשווית.

בכיתה א' תרגול גרפומוטורי רב כמשחק ישפר מבניות וקישוריות מוחית. הילדים ילמדו לקרוא, לבנות תוכניות אורתוגרפיות וליצור טקסטים משמעותיים בעזרת הטלפון והטאבלט. בכיתה ב' ישמשו יכולות אלה כבסיס ללימוד כתיבה באותיות "כתב" בלבד. בכיתה ג' תתווסף למידת הקלדה ותוכנת עיבוד תמלילים. נחוצים צוותים רב-תחומיים ליצירת רפורמת כתיבה, שתתבסס על מחקרי כתב היד, תפחית מיכשולים וכישלונות בלימוד שלוש שיטות התקשורת הכתובה, ותיצור הנאה וסיפוק בלמידה אקטיבית, משמעותית ומכוונת להבעה, ליצירה ולתקשורת (ילון, 2019).

 

ילון, ד' (2019). הילד בקצה העיפרון – הכתיבה הידנית כאתגר רב-תחומי. תל אביב: מכון מופ"ת.

שר, ד' (2011). למידה אורתוגרפית, פענוח פונולוגי ולימוד עצמי. בתוך ע' קורת וד' ארם (עורכות), אוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים (עמ' 77-61). ירושלים: מאגנס.

Wollscheid, S., Sjaastad, J., & Tømte, C. (2016). The impact of digital devices vs. pen(cil) and paper on primary school students' writing skills: A research review. Computers & Education, 95, 19-35.