הגרפולוגיה היא המדע החוקר את הקשר בין סימני כתב היד לתכונות פסיכולוגיות המאפיינות את אישיותו של הכותב. האבחון הגרפולוגי איננו מתבסס על פרשנות של סימן כתיבתי אחד לעומת תכונה פסיכולוגית מסוימת. על מנת להגיע למסקנה אבחונית אודות תכונה פסיכולוגית, אנו נדרשים להסתמך על מספר סימנים כתיבתיים, המכונים בשפה המקצועית "תסמונת" (סינדרום).

 

במידה של חוסר צניעות, ניתן לומר שהגרפולוגיה היא מלכת המבחנים האישיותיים, בהשוואה למבחן הכתמים על שם רורשאך, מבחנים השלכתיים אחרים, מבחני ציור איש, בית ועץ ומבחנים אישיותיים ממוחשבים. וזאת מדוע? הכתיבה הינה מטלה מוחית מורכבת ביותר המכילה גם תהליך מיקרו-מוטורי של אחיזת העט ותנועת כף היד, גם את השפה וגם בקרה אופטית בתהליך הכתיבה. עובדה היא שכאשר ילד מבשיל בגיל שנתיים ומעלה ביכולת הדיבור, הוא עדיין לא בשל לכתוב. כמו כן, כאשר ילד מבשיל בתהליך מוטורי עדין בשריכת נעליו, הוא עדיין לא בשל באחיזת כלי כתיבה בצורה קואורדינטיבית. כתב היד מבשיל אצל הילד בצורה הרמונית בסביבות גיל עשר ומעלה. כל אלו מעידים על כך שהכתיבה היא מטלה מוחית וגם נפשית-פסיכולוגית מורכבת, ובעקבות זאת מכילה בתוכה אינפורמציה רבה אודות אישיותו של האדם.

 

כתב היד מתאפיין בלמעלה משלושים סימני כתב יד, המחולקים לשלושה מרכיבים: הלחץ והתנועה, הצורה ועיצוב האותיות, הארגון של האותיות על הדף הלבן. הגרפולוג מתבונן בכתב היד ודולה את סימני כתב היד הייחודיים של הכותב מתוך שלל שלושים סימני כתב היד בתנועה, בצורה ובארגון. למשל בתנועת הכתיבה: מהירות הכתיבה, לחץ חדירה לתוך הנייר, פורקן הלחץ, חיבורי אותיות, האלסטיות של הקו; בצורת עיצוב האותיות: זווית הכתיבה, גודל האותיות, רוחב האותיות, אורך האותיות, קריאות הכתיבה, צורה גיאומטרית של האותיות, תקניות צורת הכתב; בצורת ארגון הכתיבה על הנייר: רווח בין אותיות, רווח בין מילים, רווח בין שורות, הנחית השורה, שוליים עיליים, תחתיים, ימניים ושמאליים.

 

הגרפולוג מסתמך באבחון שלו גם על כתב היד, אך גם על החתימה. בניגוד לכתיבה המשועבדת לתקן קליגרפי, הרי שבחתימה רשאי האדם לשרבט ולקשקש את שמו באופן ספונטני. השרבוט משחרר מידע אישיותי כמוס שלא תמיד נחשף בכתב היד. הגרפולוגיה מציגה עקרונות מדעיים באבחון החתימה, על אף שמדובר שרבוט. ולכן ניתן לומר שקשקוש אינו קשקוש. מאחורי הקשקוש יש היגיון של תבניות נפשיות המתגלמות מבעד לצורת החתימה.

 

האבחון הגרפולוגי נועד לצרכים שונים כגון ייעוץ אישי, מיון מועמדים לתפקיד תעסוקתי מסוים, ייעוץ זוגי ומשפחתי. לכן, הממצאים האבחוניים אודות אישיותו של הכותב נמדדים ומשתקללים בהתאם למטרת האבחון. שומה על הגרפולוג לנהוג על פי כללי אתיקה מחמירים כאשר הוא בוחן את כתב היד ומציג המלצות אודות הכותב, בין אם מדובר בהכוונה מקצועית, ייעוץ אישי או התאמה לתעסוקה מסוימת. לכן, הגרפולוג נדרש ללמוד את רזי הגרפולוגיה בצורה מעמיקה ומקיפה על פי תיאוריות שונות, ובמקביל להשלים את הידע הגרפולוגי בגוף הידע הפסיכולוגי שנלווה באופן הכרחי לעיסוק הגרפולוגי.