בחרו עמוד

מטרת האבחון הגרפולוגי לצורך מיון תעסוקתי הינה לתאר את המועמד בהיבטים הפסיכולוגיים השונים המאפיינים אותו, תוך ניסיון לסיים את כתיבת האבחון בהמלצה האם לקבלו או לדחותו לתפקיד אליו הוא מיועד, תוך השוואה בין פרופיל התפקיד, לבין הפרופיל האישיותי של אותו מועמד, הן מבחינת תכונות אישיות, יכולות מקצועיות, יושר ואמינות, הסתגלות חברתית וכו'.

ראה "מאמרים" – תפריט בצד ימין