הטיפולוגיה הפלנטרית ומשמעות החיים

בהמשך להרצאתו מאירת העיניים של יגאל ורדי, אני מבקשת להרחיב את הדיון על משמעות החיים וביטויה בכתב היד בעזרת הטיפולוגיה הפלנטרית.

חשוב לי להדגיש שטיפולוגיה זו אינה קשורה לאסטרולוגיה (למרות הזהות בשמות הארכיטיפים לשמות כוכבי הלכת הסובבים אותנו).

הארכיטיפים המוגדרים בתורת אישיות זו: 8 עיקריים ו-3 יוצאי דופן, משקפים סמליות עתיקה ששורשיה במיתולוגיה היוונית והרומית.

הטיפולוגיה הפלנטרית הינה בעיקר פרי עבודתה של הפסיכולוגית הצרפתייה ה. סיינט מורנד (1888-1977) שבתחילת הדרך ביססה את תורתה על פסיכומורפולוגיה (השתקפות האופי בתווי הפנים) בהרחבת ובהעמקת התורה השתתפו גם: סילבי ברויי, רנו כוכלין ומון בלנך.

הארכיטיפים השונים מתוארים בתרשים המצורף הנשען על תורות מן המזרח (מים, אש, אדמה ואוויר) ועל תורת הטיפוסים של היפוקרטס. הגלגל מסמל את הפוטנציאל לשלמות הקיים בכל אחד מאיתנו.

שלמות הינה מושג המקביל במידה רבה לאינדיבידואציה על פי יונג (אין לבלבל שלמות למושלמות שהיא מונח ערטילאי שאינו בר השגה). השלמות מייצגת אישיות בשלה המנצלת את הפוטנציאל הטמון בה באופן מיטבי מתוך הרמוניה פנימית ומודעות עצמית גבוהה.

אצל רוב בני האדם מפותחים שניים או שלושה ארכיטיפים עיקריים בעוצמות וברמות שונות בדרך כלל, על חשבון ארכיטיפים אחרים שאינם מפותחים בכלל.

כל אחד מהארכיטיפים מייצג נקודות מבט ודפוסי התנהגות שונים. לכל טיפוס "התשוקה" שלו לחיים המניעה אותו ומטעינה את חייו במשמעות.

אין טיפוסים שליליים או חיוביים. לכל טיפוס החוזקות והחולשות האופייניות לו. עוצמתה של האישיות יכולה למצוא משמעות, להתמודד עם אתגרים ועם קשיי הדרך, טמונה בתמונה הרחבה; במכלול הארכיטיפים הבונים את האישיות בצד הארכיטיפים המצויים בחסר.

גלגל הארכיטיפים מציג גם את מסלול התפתחות הנפש האנושית החל מן היילוד חסר הישע (הירח) ועד האישיות המבוגרת שהשלימה את המסלול כולו (אדמה).

בתקופות חיים שונות, עם צבירת ניסיון החיים, עלייה במודעות העצמית, התמודדות עם פסגות ותהומות שמזמנת הדרך, משתנה הרכב הארכיטיפים המרכיבים את האישיות.

אנו עשויים, למשל, לפגוש את מי שהכרנו כטיפוס וונוס (המסמל את הנעורים, שלווה, יופי והרמוניה) המתנהג כסטורן (סמל הזקנה, העול וחשבונות נפש נוקבים) בעקבות אירוע טראומטי שטלטל את חייו.

בהרצאה נכיר את הטיפוסים הבאים: ירח, וונוס, יופיטר, שמש, מרס, מרקורי, סטורן ואדמה ועל קצה המזלג גם את יוצאי הדופן: אוראנוס, פלוטו ונפטון.

בכתבי היד שיוצגו ננסה לעמוד על הרכב הטיפוסים העיקרי בכל כתב יד. נבחן את הדומיננטי מול החסר, את הטיפוסי המנוגדים המתפקדים בהרמוניה – מעדנים ומעצימים האחד את משנהו, בצד טיפוסים מנוגדים מעוררי דיסהרמוניה המחלישה את האישיות ומצמצמת את יכולותיה להתמודד עם אתגרי החיים.

תרשים דניאלה גבעון