מהו גרפולוג?  הגרפולוגיה- היא ההיסטוריה של הגרפולוגיה – מאמר מס' 1

גרפולוג עוסק באבחון פסיכולוגי על אודות אישיותו של האדם מבעד לפרשנות סימני כתב היד. נשאלת השאלה מה נדרש מגרפולוג? גרפולוג אמור להיות מיומן בתיאוריות גרפולוגיות מרובות ובמקביל בתיאוריות פסיכולוגיות מאסכולות שונות. גם כאשר הוא בוחר להתמחות בשיטה גרפולוגית מסוימת ובמקביל באסכולה פסיכולוגית ספציפית, זה איננו פותר אותו מלהכיר את תולדות הגרפולוגיה ותולדות הפסיכולוגיה באופן מקיף.

כששאלו את הפילוסוף הגרמני גאורג וילהלם פרידריך הגל מהי פילוסופיה? הוא ענה: "הפילוסופיה- היא ההיסטוריה של הפילוסופיה". הגל התכוון לכך שעל מנת לדון בשאלות פילוסופיות שונות ומגוונות עלינו להסתמך על המסורת מן העבר. שכן, גם כאשר יש ביקורת נוקבת והתנגדות כלפי פילוסוף מסוים, זה איננו מפריך את עמדותיו. הפילוסופיה מתאפיינת בהתפלמסות פלורליסטית של אסכולות ודעות שונות. כך גם זה מתבקש לגבי הגרפולוגיה!

הגרפולוגיה כדיסציפלינה נבנתה שנים על שנים לפחות ב-200 שנים האחרונות אם לא יותר. אין לזלזל ואין להתעלם מאף תיאורטיקן בשדה הגרפולוגיה, גם כאשר הוא שגה או גם כאשר עמדותיו אינן עונות לטעם האישי של הגרפולוג. כל גרפולוג מייצג גוף ידע חשוב בנידבך ההיררכי של תולדות ההגות הגרפולוגית. באותה מידה שפיזיקאים מתייחסים בכובד ראש לפיזיקה של אריסטו שהיא איננה רלוונטית אך היא חשובה מבחינת הפולמוס האינטלקטואלי, כך אין לזלזל באף תיאורטיקן בשדה הגרפולוגי. תולדות הגרפולוגיה רשומים בארכיב שהוא הספריה התרבותית של כולנו.

הגרפולוגיה כדיסציפלינה מחקרית ויישומית במאה ה-21 מצויה במשבר. יש האומרים שאנשים חדלו מלכתוב בגלל המהפכה הטכנולוגית של המחשב, האייפד והסלולרי. כמו כן, שימוש בגרפלוגיה התעסוקתית ירד בצורה משמעותית גם בארץ וגם בעולם. כנסים גרפולוגיים בעולם מלמדים על ירידה במשתתפים. נשאלת השאלה האם זה מלמד על תהליך של התנוונות והיעלמות של הגרפולוגיה כמתודה? תשובתי היא חד-משמעית שלילית. ראשית כל, כתיבה היא האחות התאומה והבכורה של הדיבור. ללא דיבור וללא כתיבה המצב האנושי ישתנה בצורה דרמטית. בשלב זה בני אדם חושבים, מדברים וכותבים. כמו כן, לטענתי דיסציפלינה מסוימת מתנוונת וגוועת לא כאשר לא משתמשים בה אלא כאשר היא מתנוונת מבחינה רוחנית ואינטלקטואלית. זה מה שקורה כרגע אצל הגרפולוגים בארץ ובעולם.

יש הטוענים שאפשר להסתמך על אסכולות גרפולוגיות מינימליות ולוותר על אחרות. לדעתי, תולדות הגרפולוגיה המתאפיינים בהוגים שונים שעיצבו אסכולות בתפיסות חשיבה אבחוניות, מחייבים כל גרפולוג להכיר את התיאוריות הללו. שכן, כפי שנאמר בכתובים: "מכל מלמדיי השכלתי". לכן, על הגרפולוג להכיר את האסכולה הגרפולוגית הגרמנית, הצרפתית, הספרדית, האיטלקית, האנגלית, האמריקאית והישראלית. בכל מדינה יש נציגים של גרפולוגים ידועי שם שכתבו ספרים והציבו תיאוריות משמעותיות לסיוע הפרגמטי של הגרפולוג בקבלת החלטות אבחוניות.

במקביל ללימודי הגרפולוגיה המקיפים המבוססים על תולדות הגרפולוגיה, על הגרפולוג להיחשף לאסכולות פסיכולוגיות שונות אשר אמורות להקנות לו חשיבה פסיכו-דינמית מגוונת מנקודות מבט שונות, החל מתיאוריות פסיכו-אנליטיות, המשך בתיאוריות פנומנולוגיות ואקזיסטנציאליות. הפסיכו-דינמיקה של פרויד שונה משל אדלר, יונג, קליין, ויניקוט, קוהוט ואחרים. כמו כן, הפסיכו-דינמיקה על פי רוג'רס, סליבן, מאסלו, לנג ואחרים משלימה את התמונה מנקודת מבט אחרת לגמרי. על הגרפולוג ללמוד לאבחן את אותו כתב יד מנקודות מבט פסיכו-דינמיות שונות. במקביל, הפסיכולוגיה מספקת לגרפולוג טיפולוגיות שונות אשר מאפשרות לו לאבחן את האדם בראייה הוליסטית כוללת, מבלי להתקבע בתמונה טיפולוגית נוקשה אחת. הפסיכולוגיה מקנה לגרפולוג גם את התיאוריה המכונה "תורת התכונות" אשר גם אותה יש ללמוד ולהתייחס תוך יצירת סינתזה בין תורת התכונות, תורת הטיפוסים ותורת הפסיכו-דינמיקה.

כיום, על פי מה שאני רואה אצל הגרפולוגים בארץ ושומע על אודות גרפולוגים בחו"ל, ישנו תהליך של רגרסיה והתנוונות אינטלקטואלית ותיאורטית. גרפולוגים חושבים בצורה מאוד קונקרטית, דוגמטית, ללא שאר-רוח אינטלקטואלי מקיף. שכן, הם התנתקו מתולדות הגרפולוגיה וויתרו על המשך ההתדיינות למול אסכולות שונות ובמקביל הם אינם נפתחים לאסכולות פסיכולוגיות משלימות. ברגע שהרוח מתנוונת גם הגוף מדלדל. העפעפיים נהיות כבדות ומתחוללת עייפות רוחנית המובילה בסופו של דבר לתחושה של חשיכה תרבותית. זה מצב הגרפולוגיה כיום.

מן הראוי שהאגודה הגרפולוגית המדעית לישראל תשכיל להחזיר את הדיונים האינטלקטואליים, גם בשדה הגרפולוגיה וגם בשדה הפסיכולוגיה, תוך התדיינות פולמוסית גם ברמה התיאורטית אך גם ברמה הפרקטית למול ניסיון לאבחן כתבי יד מנקודות מבט שונות ופלורליסטיות. דבר זה עשוי להחיות את החשיבה המחקרית והיצירתית של כל גרפולוג באופן פרטי ושל כולנו כאגודה שאמורה לשמור על הגחלת באמצעות הצגת שאלות מקצועיות ודיון ביקורתי בהתבסס על אסכולות שונות שנוצרו במהלך ההיסטוריה של הגרפולוגיה. מהי גרפולוגיה? הגרפולוגיה היא תולדות הגרפולוגיה. מהו גרפולוג? גרפולוג הוא זה המשתמש בארכיב של הספריה הגרפולוגית ואיננו מתעלם ממנה.