נושאי הלימוד לבחינה

נושאי הלימוד לבחינת ההסמכה

חובה

 1.   ההיסטוריה של הגרפולוגיה ותהליך ההתפתחות
 2.   הגרפולוגיה כמבחן השלכתי
 3.   יישומי הגרפולוגיה
 4.   סימנים גרפולוגיים והפרשנויות
 5.   ראיית הגשטלט; סינדרומים
 6.   כתבי יד של מתבגרים- אפיונים
 7.   סימני מצוקה בכתבי היד
 8.   אבחון יושר ואמינות על פי סימני הכתב
 9.   טיפוסי אופי על פי לה-סן והיישום הגרפולוגי
 10.   תיאורית האישיות ותורת הטיפוסים על פי ק.ג.   יונג והיישום הגרפולוגי
 11.   ישראל אודם- שיטת הפוטנציות.

רשות

 1.   קלאגס
 2.   תיאה שטיין-לוינסון
 3.   רודה ויזר
 4.   פופאל
 5.   פולבר
 6.   ויטליך
 7.   בטי לינק
 8.   אורסולה אווה- ללמנט
 9.   הגרפולוגיה הפלניטרית
 10.   פרויד
 11.   אדלר
 12.   מאסלו
 13.   האניאגרם
 14.   מבחני ציור נלווים- וארטג, כוכבים גלים, מבחן   העץ