בחרו עמוד

רוצים להעמיק את הידע בנושא, כתחביב או כמקצוע לעתיד? כדאי לברר כמה פרטים בטרם תבחרו במורה המתאים לכם.

אם אתם חושבים להצטרף, יום אחד, לאגודה שלנו, חשוב שתלמדו אצל מורה שהוא חבר אגודה,  שמלמד על פי תוכנית לימודים מובנית, המאושרת על ידי האגודה. אנחנו לא מכירים בלימודים שנלמדו אצל מורים שאינם חברי אגודתנו.

יקל עליכם למצוא את שם המורה / חבר האגודה  בעזרת ה"חיפוש".

על דרישות הקדם מהמועמדים לחברות, אפשר לקבל פרטים ב"בחינות הסמכה".