בחרו עמוד

חברים יקרים, שריינו לכם את ה-23.7 בשעה 18:00
ניפגש במפת עמל, קהילת קייב 17, ת"א להרצאה מרתקת של אתי בן מיכאל חז'ז'

פגישה עם כתב היד של אדם מפגישה אותנו עם יכולותיו, מאפייני חשיבתו ועולמו הפנימי.
לפני שאני מתוודעים לכתב ידו, אנו פוגשים את האדם עצמו.

את חיוכו, אופן הליכתו, ישיבתו וכדומה.
האדם מתקשר איתנו דרך שפת גופו, מילותיו הדברות ואלו הכתובות.
כל כך הרבה שפות. שונות. אך עם זאת דומות מאד.

בהרצאה מרתקת על שפת הגוף ושפת הכתב נעמוד על הדמיון והשוני בין שתי השפות,

ונבין אילו עקרונות מנחים משותפים יש לאופן הניתוח של שתי שפות אלו.
תבואו, יהיה מעניין!!

לחברי האגודה הכניסה חינם

ויוי קנוביץ', יו"ר ועדת אירועים

054-3348635