גרפותרפיה – מן הכתב אל האדם ומן האדם לעבר האוטונומיה – יגאל ורדי

חלק א': רקע תיאורטי  האם שינוי כתב יד מוביל לשינוי הנפש? מדע הגרפולוגיה מלמד אותנו שניתן לאבחן את אישיותו של האדם מבעד לפרשנות סימני כתב היד שלו. נשאלת השאלה, האם ניתן לשנות את האישיות באמצעות שינוי כתב היד? מטרת הגרפותרפיה הינה להציג את התיאוריה על אודות הקשר בין...